Utbyggnad av verksamheten

Våren 2018 söktes företagsstöd från Landsbyggdsprogrammet med syfte att bygga ut och förbättra veksamheten. Stödet beviljades av länsstyrelsen i Juni 2018.

Utbyggnaden består i stora drag av följande delar:

*Anläggning av ny gårdsplan anpassad för tunga lastbilar.

*Anläggning av ny lastbrygga och nytt lastintag till musteriet.

*Renovering av ladan för att möjliggöra större lagerutrymme.

*Bygge av personalutrymme för att möjliggöra anställningar.

*Inköp av nya maskiner för ökad produktionskapacitet.

*Ombyggnad av byggnad till lokal för ciderproduktion.

Hela projektet ska vara genomfört i december 2020.

  • Gårdsplanen
  • Lastbryggan
  • Ritning på ombyggnad av lada
  • Ritning på gårdsplan